Fjärrsupport

Vad ni behöver skicka till oss:

 

Vi behöver inloggningsuppgifterna till ert nuvarande webbhotell där hemsidan/webbutiken skall ligga så fort som möjligt för att kunna säkerhetsställa
alla DNS inställningar, samt för att kunna lägga upp den nya hemsidan.


Om DNS inställningarna pekar emot ett annat webbhotell än där domänen är registrerad kommer vi att informera er.

Texter som beskriver er verksamhet.
Personliga bilder som ni vill ha på er hemsida.
Ni behöver inkomma med förslag på hemsidor som är enligt era förväntningar och som ni gillar designmässigt.

Villkor:

 

Slutdatum för hemsidan är 30 dagar efter beställningsdatum.

Det är viktigt att ni går igenom hela hemsidan innan slutdatum.

Efter slutdatum gör vi inga mer ändringar på er hemsida, utan ni får inloggningsuppgifter för att själva göra ändringar eller så kan ni teckna ett serviceavtal med oss.

Ni kan enkelt efter slutdatum genomföra ändringar på er nya hemsida genom att följa vår guide på vår hemsida.

Villkoren bygger på att ni som kund återkopplar med era önskemål med instruktioner och underlag gällande design, bilder och texter.
Återkopplingen startar i samband med mottagandet av orderbekräftelsen.

Skicka in uppgifter

Budget 5000:- hemsida

Priset 5000 kr bygger på 6 timmars arbete. Priset innebär också att du som kund levererar material till hemsidan så att den kan färdigställas inom 1 månad. Skulle Du som kund inte leverera material till hemsidan inom 1 månad kommer Interwebsite att färdigställa sidan med befintligt material.

Om Du som kund inkommer med ytterligare material 1 månad efter orderdatum så kommer vi att debitera för extra arbetstid.

Om arbetet med hemsidan blir försenat på grund av att Du som kund vill förändra hela webbdesignen eller lägga till mer undersidor, än vad som var överenskommet, kommer Interwebsite att debitera för extra arbetstid, om det innebär arbete förutom de 6 timmarna som ingår.

Viktigt för att arbetet ska flyta på och att vi håller oss inom 6 timmar som priset grundar sig på. Är att kommunikationen mellan Dig som kund och oss som utförare av din hemsida, sker så tydligt och konkret som möjligt.

För att arbetet ska flyta på vill vi att du:

  • Skickar allt material i ett mail, skickas flera olika mail med olika information tar detta tid för oss och det kan bli missförstånd och det kan bli svårt för oss att hålla oss inom 6 timmar.
  • Vid ändringar ta gärna en print-screen och markera vilka ändringar som ska göras. Detta är det absolut snabbaste sättet för oss att hålla oss inom 6 timmar, det blir tydligt och konkret vad ni önskar.
  • Om ni inte använder er av print-screen så behöver bilder som skickas vara utmärkta till var på hemsidan de ska ligga eller till vilken text, till exempel flik hem bild 3 till text om oss.
  • Likaså med texter måste vara också vara utmärkta var de ska ligga till exempel flik tjänster stycke nr 4 rubrik hemstädning.
Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Boka tiden