interwebsite logga vit

Återkoppling med marker

Så här återkopplar du till oss enkelt vad du vill vi skall ändra på sidan.

Exempel på hur du återkopplar om du vill att vi skall ändra texter på sidan:

STEG 1

Klicka på den röda rutan åt höger "Give feedback"
Klicka på den röda rutan åt höger ”Give feedback”

 

STEG 2

Klicka på fyrkanten för att göra en markering i skärmdumpen
Klicka på fyrkanten för att göra en markering i skärmdumpen

 

STEG 3

Dra sedan med musen runt texten som skall ändras på sidan
Dra sedan med musen runt texten som skall ändras på sidan

STEG 4

Skriv sedan hela text stycket i "Description" Hela text stycket så att vi enkelt kan klistra in texten på sidan utan att det blir något fel. Skriv också "Ändra till" i rutan "Title"
Skriv sedan hela text stycket i ”Description” Hela text stycket så att vi enkelt kan klistra in texten på sidan utan att det blir något fel. Skriv också ”Ändra till” i rutan ”Title”

STEG 5

Tryck sedan på knappen "Send feedback" och fyll i Namn och E-post
Tryck sedan på knappen ”Send feedback” och fyll i Namn och E-post

Om man tex vill byta en text eller att vi skriver rätt i texten markerar ni hela text stycket och infogar den rätta texten i Description ändå om det enbart saknas en punkt i textstycket.
Sedan kopierar vi in texten på hemsidan under text stycket som ni har markerat.

Andra Interwebsite Webbyrå
Andra Interwebsite Webbyrå

Om man tex vill byta en bild så markerar man bara bilden i skärmdumpen och sedan bifogar den nya bilden i Description.

Andra bild Interwebsite Webbyrå


OBS: Ändringar som vi inte förstår kommer vi lämna, Därför är det jätte viktigt att ni markerar det som ni vill ha ändrat på sidan och lägger in det vi skall ersätta till under Description.