Ta skärmdumpar på ändringar du vill att vi gör för dig på hemsidan

Med hjälp av skärmdumpar vet vi precis var vi skall placera bilder, texter mm. på er nya hemsida.

Ta en skärmdump med PC:

Alt. 1 För att ta en bild av hela skärmen trycker ni på tangenten Prt Scr,

(Print Screen) som sitter uppe till höger på tangentbordet.

Alt. 2 Det går även att ta en bild av det aktiva fönstret med Alt + Prt Scr.

Alt. 3 För att ta en bild av ett område på skärmen trycker ni på Windows-tangenten + Skift + S. Skärmen dimmas och pekaren blir ett kors. Dra upp en rektangel över det område som ni vill ta en bild av.

I samtliga alternativ hamnar bilden automatiskt i urklipp och måste klistras in med CTRL + V i ett program, till exempel Paint eller Word för att kunna sparas som en fil.

skarmdump Interwebsite Webbyrå

skramdump2 Interwebsite Webbyrå

Sedan öppnar ni bilden i Paint och markerar ut tex vilken bild som skall bytas ut på hemsidan.

Ni kan också använda Word och där arbeta med att infoga en textruta.

lightshot Interwebsite Webbyrå

Ladda ner lightshot ett väldigt enkelt och smidigt program att ta skärmdumpar med, Du kan också skriva i skärmdumpen och markera vad som tex skall ändras. Ladda ner här

Tryck på knappen printscreen på tangetbordet eller lightshot ikonen nere i aktivitetsfältet

Du kan markera i texten som du vill att vi skall ändra eller tex om du vill vi skall ändra en färg på en knapp. Sedan kan du ladda upp skärmdumpen och skicka oss länken.

Ta en skärmdump med MAC av en del av skärmen:

1. Tryck och håll ned följande tangenter samtidigt – Skift, Kommando och 4.

skarmdump mac1 Interwebsite Webbyrå

2. Dra hårkorset för att välja ett område av skärmen som ni vill avbilda. Ni kan flytta markeringen genom att trycka och hålla ned mellanslagstangenten samtidigt som ni drar. Tryck på Esc-tangenten (Escape) för att avbryta skärmavbildningen.

Ta en skärmdump med MAC av hela skärmen:

1. Tryck och håll ned följande tangenter samtidigt – Skift, Kommando och 3.

skarmdump mac2 Interwebsite Webbyrå

2. Om ni ser en miniatyr i hörnet på er skärm klickar ni på den för att redigera skärmbilden. Eller så väntar ni på att skärmbilden visas på skrivbordet.

Markera i skärmdumpen

Det är viktigt att ni markerar ut bilderna och texterna i skärmdumpen, så vi vet vart vi skall lägga in nya texter och bilder.

1) Ta en skärmdump och markera skärmdumpen med ett nummer exempelvis 34537.

2) Öppna Word och skriv den text som ska ändras och markera sedan texten med samma nummer som skärmdumpen 34537.

OBS! Även om det bara är ett ord eller en mening som ska ändras skriv hela textstycket, vi lägger endast in hela textstycken, för annars blir det lätt missuppfattningar.

Detta gör att vi vet precis vart texten skall ligga och att det inte blir missförstånd mellan oss. Använd programmet: Paint Klicka här