interwebsite logga vit

Hur skriver du texter till din nya hemsida

För att din hemsida ska bli enligt dina förväntningar och önskemål så är det mycket viktigt hur du levererar ditt material. Detta bygger på att webbyrån på ett effektivt och korrekt sätt kan använda de timmar som ingår i att framställa din hemsida.

 

Mängd textmaterial mycket viktigt

För att din hemsida ska få en snygg layout i kombination med att den är tilltalande och användarvänlig, då är mängden text av stor betydelse. Några få rader om verksamheten på en undersida ter sig inte så bra utan för att det ska bli bra måste textmängden på en sida innehålla minst ca 300 ord.

Textmaterialet måste vara strukturerat

För att webbdesignern ska kunna lägga in ditt textmaterial behöver du strukturera upp det i tydliga rubriker och efterföljande texter. Du behöver markera rubrikerna så det syns, exempelvis med ett större typsnitt. Det efterföljande textavsnittet bör innehålla ca: 40–100 ord och helst vara grammatiskt korrekt och rättstavat. En fördel är om du levererar materialet i den ordning som det ska ligga på hemsidan så ordningen blir tydlig.

EXEMPEL PÅ TEXTMATERIAL SOM ÄR STRUKTURERAT OCH KLART ATT LÄGGAS IN PÅ EN HEMSIDA

text struktur till hemsida

Textmaterialet behöver helst levereras i ett dokument

För att din webbdesigner inte ska missa något och att arbetet med hemsidan ska kunna göras snabbt och effektivt, behöver textmaterialet helst levereras i ett och samma dokument och inte lite då och då. Detta för att vara rädd om de timmar som ingår i att färdigställa din hemsida.

Särskilj instruktioner och önskemål från text

Instruktioner och önskemål om innehållet på din hemsida behöver särskiljas från den text som ska in på sidan. Skriv exempelvis instruktioner och önskemål i en punktlista så webbutvecklaren tydligt kan se dina önskemål. Instruktioner och textmaterial kan vara svårt för en webbutvecklare att särskilja, om det läggs i en och samma text och det kommer att kräva mer arbetstid till att färdigställa din hemsida och tiden ska ju användas så effektivt som möjligt.

Textens struktur behöver tydliggöras

Så som du vill att texten ska se ut så tydliggör du den också för din webbutvecklare. Vill du ha något i fetstil så skriver du det i fetstil, likaså med styckeindelning med 4–6 rader i varje stycke är bra för att texten ska bli tydlig, sen nytt stycke. Önskar du en punktlista, gör en punktlista. Om du vill ha med en hänvisning, adresser till andra hemsidor, skriv då in hela url-adressen.